2014-08-20 Photos

Photos of the Rest Day

Tuk Tuk / Lake Toba – Sumatra